EN
Image
SWG&M D.O.O.

O NAMA

Preduzeće SW G&M je osnovano 1991. godine. Težište svog poslovanja ima na informacionim i komunikacionim tehnologijama i svojim kupcima može ponuditi kompletna rešenja, bazirana na hardveru, softveru i servisima.
SW G&M ima dugogodišnji status IBM Business partnera, te stoga rešenja koja nudimo su bazirana na širokoj lepezi IBM proizvoda
- serveri, sistemi, storage, softver, printeri, POS terminali, i ostalo.

KONTAKT

PIB: 108134563
Adresa : Loznička 18/4, Beograd-Vračar
Grad: Beograd
Adresa : Veljka Vlahovića 15, Ćuprija
Telefon: +381 11 245 6267
Mobilni: +381 63 650 969
Fax: +381 11 344 9367
Email: sima@swgm.rs
Web sajt: http://www.swgm.rs

KAKO DO NAS

Nađi putanju

PRATITE NAS

SAČUVAJ vCARD

Pritisnite dugme Sačuvaj vCard i kontakt će automatski biti sačuvan

Proizvodi IBM System i (IBM Power Systems)

Proizvodi IBM System i (IBM Power Systems)

System i, ranije poznat kao iSeries, AS/400 i Application System/400, je marketinški naziv čitave linije IBM servera i sa pripadajućim operativnim sistemima i aplikacijama.

Powered by: Moja Vizit Karta

Kurs RPG IV programiranje

Kurs RPG IV programiranje

Oblast: iSeries programiranje
Dužina: 5 dana
Način učenja: predavanja i vežbe na kompjuteru

Cilj seminara

Učesnici će se upoznati s funkcijama i mogućnostima, koje nudi RPG IV programski jezik, potreban za razvoj aplikacija.

Kome je seminar namenjen

Programerima i dizajnerima aplikacija u RPG IV programskom jeziku.

Teme

Na seminaru će učesnici dobiti potrebno znanje o:

osnove programiranja i RPG IV programskog jezika,
opis i upotreba RPG obrazaca,
definisanje podataka na »D« obrascu,
izvođenje aritmetičkih operacija,
strukturno dizajniranje programa po principu »top-down«,
eksterno opisivanje datoteka,
pristup i rad s datotekama,
razvoj interaktivnih aplikacija,
upotreba tabela i nizova podataka,
koncepti modularnog programiranja (ILE),
upotreba naprednih definicija podataka,
upotreba naprednih funkcija pri obradi grešaka,
tehnike programiranja interaktivnih programa.

Potrebno prethodno znanje

Osnovno poznavanje iSeries sistema i upotrebe CL naredbi, PDM i SEU alati, te kreiranje fizičkih, logičkih i ekranskih datoteka.

Powered by: Moja Vizit Karta

Kurs RPG IV programiranje – napredne tehnike

Kurs RPG IV programiranje – napredne tehnike

Oblast: iSeries programiranje
Dužina: 5 dana
Način učenja: predavanja i vežbe na kompjuteru

Cilj seminara

Učesnici će se upoznati sa naprednim funkcijama i mogućnostima koje nudi RPG IV programski jezik.

Kome je seminar namenjen

Programerima i dizajnerima aplikacija u RPG IV programskom jeziku. Potrebno predznanje se stiče na prethodnom seminaru.

Teme

Na seminaru će biti pokrivene sledeće teme:

RPG programiranje sa stilom
Subprocedure
ILE vodič za RPG programere
Novi načini za upošljavanje AS/400 sistema
RPG IV pristup bazi podataka
CODE/400: moderan alat za moderan jezik

Potrebno prethodno znanje

Osnovno poznavanje iSeries sistema i upotrebe CL naredbi, PDM i SEU alati, te kreiranje fizičkih, logičkih i ekranskih datoteka. Osnovno predznanje o RPG programiranju.

Powered by: Moja Vizit Karta

Kurs VisualAge for RPG

Kurs VisualAge for RPG

Oblast: iSeries programiranje
Dužina: 5 dana
Način učenja: predavanja i vežbe na kompjuteru

Cilj seminara

Učesnici će se upoznati sa VisualAge for RPG alatima, i njihovom primenom u kreiranju GUI aplikacija,

Kome je seminar namenjen

Programerima i dizajnerima aplikacija u VisualAge for RPG programskom jeziku.

Teme

Uvod VisualAge for RPG
Instalacija i pokretanje VARPG
Moduli i podešavanja
Event Programming and VARPG Source Code
Kreiranje i debagiranje aplikacije
Korišćenje System i servera
GETATR i SETATR op-kodovi
Poruke,meniji i višestruki prozori
Subfiles
Timer part
Uključivanje slika i zvučnih zapisa
PC Programs and PC files
Open, SaveAS, SelPrinter
Korišćenje gotovih sorseva sa System i servera
Kreiranje helpova
Distribuiranje VARPG aplikacija

Potrebno prethodno znanje

Osnovno poznavanje iSeries sistema i upotrebe CL naredbi. Osnovno predznanje o RPG programiranju i DB2/400.

Powered by: Moja Vizit Karta

Kurs iSeries uvodna radionica

Kurs iSeries uvodna radionica

Oblast: Operativni sistemi - iSeries
Dužina: 5 dana
Način učenja: predavanja i vežbe na kompjuteru

Cilj seminara

Na seminaru će se učesnici upoznati s osnovnim funkcijama sistema iSeries, koje su potrebne za razvoj programskih aplikacija.

Kome je seminar namenjen

Programerima, dizajnerima aplikacija i administratorima iSeries sistema.

Teme

Na seminaru će učesnici dobiti potrebno znanje o:

Pregled i koncepti iSeries sistema:
arhitektura sistema,
organizacija virtualne memorije,
objekti i tipovi objekata,
biblioteke,
naredbe,
Operativni poslovi:
batch i interaktivni poslovi,
kontrola printera i printerskih datoteka,
podsistemi,
slanje i primanje poruka,
zaštita sistema, profili i autorizacije,
Programerski poslovi:
programiranje s CL jezikom,
dizajniranje printerskih i ekranskih datoteka,
kreiranje baze podataka, fizičke i logičke datoteke,
upotreba SQL-a i Navigatora za pristup u bazu podataka,
upotreba CL naredbi za datoteke,
Korištenje osnovnih programerskih alata:
PDM, SEU i CODE editori,
SDA i CODE designer,
DFU,
Query/400
iSeries Access proizvod i Navigator.

Potrebno prethodno znanje

Osnovno predznanje o kompjuterima.

Powered by: Moja Vizit Karta

Kurs WebFacing i novi alati za razvoj iSeries aplikacija

Kurs WebFacing i novi alati za razvoj iSeries aplikacija

Oblast: Razvoj i programiranje aplikacija Trajanje: 3 dana Metoda učenja: predavanja i vežbe na kompjuteru Cilj seminara Seminar upoznaje učesnike s alatom WebFacing za modernizovanje iSeries aplikacija a takođe i sa drugim alatima, koji su integrisani u IBM proizvodu WebSphere Development Studio for iSeries. WebFacing omogućava konverziju klasičnih iSeries aplikacija i njihovo izvršavanje u Web okruženju. Promene samih programa, pisanih u RPG-u ili COBOL-u, nisu potrebne. Seminar sadrži takođe mnogo praktičnog rada na računaru. Kome je seminar namijenjen programerima i dizajnerima aplikacija, koji nameravaju modernizovati svoje klasične 5250 aplikacije za izvođenje u Web okolini, kao i svima drugima, koji žele upotrebljavati nove alate za razvoj iSeries aplikacija. Teme upotreba WebFacing alata za konverziju iSeries aplikacija, definisanje »Web Settings« atributa za promenu izgleda konvertovane aplikacije, prenošenje konvertovane aplikacije u produkciju na WebSphere Application Server, upotreba novih funkcija za razvoj iSeries aplikacija u WebSphere Studio Application Developer-u kao što su perspektive Remote Server Explorer i iSeries Project. Potrebno prethodno znanje: Poznavanje iSeries sistema i klasičnih alata za razvoj aplikacija.

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

SR
Image
SWG&M D.O.O.

ABOUT US

Preduzeće SW G&M je osnovano 1991. godine. Težište svog poslovanja ima na informacionim i komunikacionim tehnologijama i svojim kupcima može ponuditi kompletna rešenja, bazirana na hardveru, softveru i servisima.
SW G&M ima dugogodišnji status IBM Business partnera, te stoga rešenja koja nudimo su bazirana na širokoj lepezi IBM proizvoda
- serveri, sistemi, storage, softver, printeri, POS terminali, i ostalo.

CONTACT

PIB: 108134563
: Loznička 18/4, Beograd-Vračar
City: Beograd
: Veljka Vlahovića 15, Ćuprija
Telephone: +381 11 245 6267
Mobile: +381 63 650 969
Fax: +381 11 344 9367
Email: sima@swgm.rs
Web: http://www.swgm.rs

OUR LOCATION

Get directions

FOLLOW US

SAVE vCARD

Press Save vCard and contact will be automatically saved

Proizvodi IBM System i (IBM Power Systems)

Proizvodi IBM System i (IBM Power Systems)

System i, ranije poznat kao iSeries, AS/400 i Application System/400, je marketinški naziv čitave linije IBM servera i sa pripadajućim operativnim sistemima i aplikacijama.

Powered by: Moja Vizit Karta

Kurs RPG IV programiranje

Kurs RPG IV programiranje

Oblast: iSeries programiranje
Dužina: 5 dana
Način učenja: predavanja i vežbe na kompjuteru

Cilj seminara

Učesnici će se upoznati s funkcijama i mogućnostima, koje nudi RPG IV programski jezik, potreban za razvoj aplikacija.

Kome je seminar namenjen

Programerima i dizajnerima aplikacija u RPG IV programskom jeziku.

Teme

Na seminaru će učesnici dobiti potrebno znanje o:

osnove programiranja i RPG IV programskog jezika,
opis i upotreba RPG obrazaca,
definisanje podataka na »D« obrascu,
izvođenje aritmetičkih operacija,
strukturno dizajniranje programa po principu »top-down«,
eksterno opisivanje datoteka,
pristup i rad s datotekama,
razvoj interaktivnih aplikacija,
upotreba tabela i nizova podataka,
koncepti modularnog programiranja (ILE),
upotreba naprednih definicija podataka,
upotreba naprednih funkcija pri obradi grešaka,
tehnike programiranja interaktivnih programa.

Potrebno prethodno znanje

Osnovno poznavanje iSeries sistema i upotrebe CL naredbi, PDM i SEU alati, te kreiranje fizičkih, logičkih i ekranskih datoteka.

Powered by: Moja Vizit Karta

Kurs RPG IV programiranje – napredne tehnike

Kurs RPG IV programiranje – napredne tehnike

Oblast: iSeries programiranje
Dužina: 5 dana
Način učenja: predavanja i vežbe na kompjuteru

Cilj seminara

Učesnici će se upoznati sa naprednim funkcijama i mogućnostima koje nudi RPG IV programski jezik.

Kome je seminar namenjen

Programerima i dizajnerima aplikacija u RPG IV programskom jeziku. Potrebno predznanje se stiče na prethodnom seminaru.

Teme

Na seminaru će biti pokrivene sledeće teme:

RPG programiranje sa stilom
Subprocedure
ILE vodič za RPG programere
Novi načini za upošljavanje AS/400 sistema
RPG IV pristup bazi podataka
CODE/400: moderan alat za moderan jezik

Potrebno prethodno znanje

Osnovno poznavanje iSeries sistema i upotrebe CL naredbi, PDM i SEU alati, te kreiranje fizičkih, logičkih i ekranskih datoteka. Osnovno predznanje o RPG programiranju.

Powered by: Moja Vizit Karta

Kurs VisualAge for RPG

Kurs VisualAge for RPG

Oblast: iSeries programiranje
Dužina: 5 dana
Način učenja: predavanja i vežbe na kompjuteru

Cilj seminara

Učesnici će se upoznati sa VisualAge for RPG alatima, i njihovom primenom u kreiranju GUI aplikacija,

Kome je seminar namenjen

Programerima i dizajnerima aplikacija u VisualAge for RPG programskom jeziku.

Teme

Uvod VisualAge for RPG
Instalacija i pokretanje VARPG
Moduli i podešavanja
Event Programming and VARPG Source Code
Kreiranje i debagiranje aplikacije
Korišćenje System i servera
GETATR i SETATR op-kodovi
Poruke,meniji i višestruki prozori
Subfiles
Timer part
Uključivanje slika i zvučnih zapisa
PC Programs and PC files
Open, SaveAS, SelPrinter
Korišćenje gotovih sorseva sa System i servera
Kreiranje helpova
Distribuiranje VARPG aplikacija

Potrebno prethodno znanje

Osnovno poznavanje iSeries sistema i upotrebe CL naredbi. Osnovno predznanje o RPG programiranju i DB2/400.

Powered by: Moja Vizit Karta

Kurs iSeries uvodna radionica

Kurs iSeries uvodna radionica

Oblast: Operativni sistemi - iSeries
Dužina: 5 dana
Način učenja: predavanja i vežbe na kompjuteru

Cilj seminara

Na seminaru će se učesnici upoznati s osnovnim funkcijama sistema iSeries, koje su potrebne za razvoj programskih aplikacija.

Kome je seminar namenjen

Programerima, dizajnerima aplikacija i administratorima iSeries sistema.

Teme

Na seminaru će učesnici dobiti potrebno znanje o:

Pregled i koncepti iSeries sistema:
arhitektura sistema,
organizacija virtualne memorije,
objekti i tipovi objekata,
biblioteke,
naredbe,
Operativni poslovi:
batch i interaktivni poslovi,
kontrola printera i printerskih datoteka,
podsistemi,
slanje i primanje poruka,
zaštita sistema, profili i autorizacije,
Programerski poslovi:
programiranje s CL jezikom,
dizajniranje printerskih i ekranskih datoteka,
kreiranje baze podataka, fizičke i logičke datoteke,
upotreba SQL-a i Navigatora za pristup u bazu podataka,
upotreba CL naredbi za datoteke,
Korištenje osnovnih programerskih alata:
PDM, SEU i CODE editori,
SDA i CODE designer,
DFU,
Query/400
iSeries Access proizvod i Navigator.

Potrebno prethodno znanje

Osnovno predznanje o kompjuterima.

Powered by: Moja Vizit Karta

Kurs WebFacing i novi alati za razvoj iSeries aplikacija

Kurs WebFacing i novi alati za razvoj iSeries aplikacija

Oblast: Razvoj i programiranje aplikacija Trajanje: 3 dana Metoda učenja: predavanja i vežbe na kompjuteru Cilj seminara Seminar upoznaje učesnike s alatom WebFacing za modernizovanje iSeries aplikacija a takođe i sa drugim alatima, koji su integrisani u IBM proizvodu WebSphere Development Studio for iSeries. WebFacing omogućava konverziju klasičnih iSeries aplikacija i njihovo izvršavanje u Web okruženju. Promene samih programa, pisanih u RPG-u ili COBOL-u, nisu potrebne. Seminar sadrži takođe mnogo praktičnog rada na računaru. Kome je seminar namijenjen programerima i dizajnerima aplikacija, koji nameravaju modernizovati svoje klasične 5250 aplikacije za izvođenje u Web okolini, kao i svima drugima, koji žele upotrebljavati nove alate za razvoj iSeries aplikacija. Teme upotreba WebFacing alata za konverziju iSeries aplikacija, definisanje »Web Settings« atributa za promenu izgleda konvertovane aplikacije, prenošenje konvertovane aplikacije u produkciju na WebSphere Application Server, upotreba novih funkcija za razvoj iSeries aplikacija u WebSphere Studio Application Developer-u kao što su perspektive Remote Server Explorer i iSeries Project. Potrebno prethodno znanje: Poznavanje iSeries sistema i klasičnih alata za razvoj aplikacija.

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta